Az Scopy.hu Cookie (süti) kezelési szabályzata jogszabály változás miatt frissült. Ha szeretnéd tovább böngészni az oldalt és elfogadod a cookie-k használatát, akkor ezt az Elfogadom gombra kattintva megteheted.
A megújult adatkezelési tájékoztatónkat https://www.scopy.hu/adatkezeles itt érheted el!
Termékek Menü

JELÖLD MEG ÜZLETÜNKET nyereményjáték szabályzat


Nyereményjáték szabályzat

 

Jelen részvételi- és játékszabályzat a „JELÖLD MEG ÜZLETÜNKET” (a továbbiakban: „Játék”) része, és annak nyereményjátékát hivatott szabályozni.

A Játék részei:

Facebook oldal: scopybolt, a weboldal kizárólag a nyereményjáték szabályzat részletes leírása céljából, mely itt található 

A játék során hirdetésekben, média megjelenésekben egyéb reklámokban szerepeltetett képek illusztrációk, nem feltétlenül a megnyerhető termékekről készültek.

Szervező adatgyűjtéshez szükséges engedély száma: NAIH-79108 

 

1. A nyereményjáték szervezője

A” JELÖLD MEG ÜZLETÜNKET” (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a V S Line Kft székhely és telephely:              5900 Orosháza, Kossuth u.28.

cégjegyzékszám:                     04-09-005707

adószám:                                 12919242-2-04                  
a továbbiakban: „Szervező”). A Játékhoz kapcsolódó teljes lebonyolítást végzi

A játék során adatkezelés valamint az adatfeldolgozás nem történik A Nyertes a Facebook felületén  kap értesítést

 

2. A Játékban való részvétel feltételei

2.1. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”).

Játékban való részvétel kifejezett feltétele, hogy

Játékos komment-ben megjelöli, melyik nyereményt választaná nyerés esetén.
A posztolt képhez kommentbe beírja, hol található az S-COPY üzlet. 
A Játékban való részvételhez a fenti aktivitások mindegyike szükséges.

A Játékban a Szervező, és azok dolgozói, valamint mindezen személyek Ptk. 685 §-ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a játékban való részvételével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

2.2. Játékos további adatok megadása nélkül is részt vehet a Játékban, de részvételével automatikusan elfogadja a Játékszabályban rögzített valamennyi feltételt.

 

2.3.A Honlapon megtalálható nyereményt az a Játékos fogja megnyerni, akinek a nevét sorsolás alapján kiválasztja a szervező.

 

2.4.Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül. Helyette pedig a Tartaléknyertesként meghatározott (5.pontban körül írt) Játékos veheti át a nyereményt.

 

3. Nyeremények

 A Játék keretében  választható megnyerhető nyeremények részletes felsorolása:

 

A Nyertes, nyereményét az alábbiak közül választhatja ki magának.

1, Hóvirág Fagylaltbár felajánlásával 10 gömb családi fagyizás + KINGSTON DTIG4 16GB Pendrive

2,  Gringoburger jóvoltából egy családi pizza

 

4. A Játék időtartama

A Játékban való részvétel 2018. június 15-től és 2018. június 29-ig tart.

 

5. A sorsolás időpontja és menete

A Játékban résztvevők közül, a nyertesek kisorsolásának időpontja: 2018.július 01.
A sorsolás random generátorral történik meg.
A Szervező a sorsolás során a játékos nevén kívül semmilyen adatot nem használ, nem ment el.
A sorsoláshoz szükséges, a játékban résztvevők neveit Szervező 2018.július 01-én a sorsolást követően a randomgenerátorból és a kinyert táblázatból a táblázattal együtt véglegesen törli.

A sorsolás helyszíne: A Szervező által kiválasztott helyszín.

A sorsolás alkalmával „Tartalék nyertes” kerül kisorsolásra.

Tartalék nyertes lesz az a Játékos, aki a random generátor által felállított sorrendben már nem jogosult nyereményre.

 

6. Nyertes kiértesítése 

A Szervező a Nyertest Facebook üzenetben értesíti, Szervező Facebook oldalán.

 

7. A Nyeremény átvétele

 A nyereményt a Nyertes személyesen veheti át a Szervező telephelyén:
„S-COPY” üzlet 5900 Orosháza, Kossuth utca 28.

.   

8. Személyi jövedelemadó

A nyeremény után nyereményadót, -mivel a Szervező semmilyen vásárláshoz sem közvetve,
sem pedig közvetlenül nem köti, ezért- nem kell fizetni.

 

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A promóciós anyagok, csomagolások nyomtatási hibáiért a Szervező, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

9.2. A Játékosok a Játékban való részvételükkel elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályt.

 

9.3. A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező a nyereményt nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertes nevét és fotóját Facebook oldalán. A Szervező kérésére a nyertesnek a fentieket aláírt nyilatkozattal nem kell megerősítenie, ezt a Játékban való részvételével elfogadja.

 

9.4. Az átvett nyeremény másra átruházható ugyan, de készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható, kereskedelmi forgalomba nem hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

 

9.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben visszaélés gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggeszthesse a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását.

 

5900 Orosháza, 2018 június 15.